Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Savez bošnjačkih nevladinih organizacija imao je nedvojben stav po pitanju podnošenja  Zahtjeva za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije, jer je revizija bila prilika da se dođe do istine o utvrđivanju karaktera proteklog rata i da se potvrdi ono što je bjelodano jasno - da je Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu o čemu postoji kompletna dokumentacija u Hagu!

S obzirom da je Međunarodni  sud  pravde u Hagu odbio Zahtjev za reviziju tužbe, Vijeće Saveza BNVO  je konsternirano tim činom i najoštrije osuđuje sve aktere koji su doprinijeli takvoj odluci. Smatramo da je ovo poraz međunarodnog prava i da se ovim Tribunal u Hagu svrstao  na stranu agresora na isti način kao i onda kada je odlučio da prikrije dokumenta koja dokazuju da je vojska Srbije bila direktni učesnik u ratu u Bosni i Hercegovini.

Ostat će upamćeno da odgovornost za ovu sramnu odluku snose srpski i hrvatski članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji  su sve uradili da ne dođe do prihvatanja Zahtjeva. Krajnje je podla i cinična uloga gosp. Čovića koji, glumeći neutralnost, prikriva svoje dugogodišne paktiranje sa Dodikom i njegovom nacionalističkom kamarilom! Također, apsurdno je da gosp.Ivanić obnaša ulogu predsjedavajućeg države Bosne i Hercegovine i da živi od Bosne, a radi za Srbiju pomažući da se zataškaju dokazi da je Srbija izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu.Sama činjenica da je Haški sud do 2012. godine osudio 67 Srba na 1.125 godina zatvora (od ukupnog broja godina koji iznosi 1.380) govori u prilog toj činjenici.

Vijeće, najoštrije i sa gnušanjem, odbacuje pokušaje onih koji su se odlučili, zarad sitnih političkih poena, da šire smutnju o angažmanu gosp. Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva, i Sakiba Softića, ovlaštenog agenta Bosne i Hercegovine po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Smatramo, kao nevladin sektor, da je sramotno i ponižavajuće da se na ovim pitanjima vodi dnevna politika, a pogotovo od strane onih koji participiraju u izvšnoj vlasti na nivou Federacije, ali i na nivou države BiH,i na taj način umanjuju odgovornost onih koji su, u izvršnoj vlasti, uradili sve kako ne bi došlo do revizije. Pri tom mislimo da se tehnički  ''propusti'' nisu smjeli dogoditi ukoliko su presudno uticali na donošenje konačne odluke Tribunala.

 Savez BNVO daje punu podršku državnim institucijama, kao i bošnjačkom članu Predsjedništva, te ih pozivamo da pokrenu aktivnosti na sankcionisanju onih koji su Haškom presudom iz 2007. godine označeni kao počinioci genocida (vojska i policija RS).

Također, Savez bošnjačkih nevladinih organizacija, u ime žrtava, odaje zahvalnost advokatskom timu na čelu sa gosp.  Dejvidom Sheferom za sve što su učinili u borbi za istinu i pravdu o ratu u Bosni i Hercegovini.