Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Vijeće Saveza bošnjačkih NVO vrši funkciju upravnog odbora Saveza. 

Nadležnosti Vijeća su definisane Statutom Saveza.

Vijeće ima 16 članova koje imenuje Skupština Saveza.