Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Postrojavanje četničkog Ravnogorskog pokreta u Višegradu, sada se vidi da je bilo nešto više od pukog fašističkog orgijanja i sada je jasnije da blage i nikakve reakcije sistema na fašističke istupe ohrabruju druge, da mogu nesmetano ugrožavati prava povratnika u manji entitet RS.

U veoma kratkom vremenskom periodu, poslije Višegrada, desila su se tri povezana napada na povratnike Bošnjake; prvo napad na Azrina Hodžića u Kozarcu, zatim brutalne i monstruozne prijetnje Emiru Nuhiću - imamu u džematu Blagaj, u Bosanskom Novom. To nije sve, jučer 17.03.2019. godine naše članice i saradnici Saveza boraveći u Podrinju doznali su da je u Vlasenici jednom povratniku u blizini kuće postavljeno minsko polje!!!

Na svu sreću da je zavjera otkrivena ali ovo je prešlo svaku mjeru i ovo je sistemski napad iza koga stoje vlasti u Banja Luci! Bez vlasti ovo ne bi bilo moguće: napadi, prijetnje i ugrožavanje ljudskih života.

Savez bošnjačkih nevladinih organizacija traži hitnu reakciju svih faktora. Prvo, međunarodna zajednica mora biti konkretnija u svom istupu da se ovakve stvari nikada više ne bi ponovile! Politika u Bošnjaka mora ovakve pojave najozbiljnije shvatiti i reagovati veoma odlučno! Reakcija prema vlastima u RS mora biti odlučna i to da se digne na najveći mogući nivo! Čak do te mjere da se blokira izgradnja auto puta od Beograda do Sarajeva! Upoznati Predsjednika Erdogana da dok on investira u Srbiju dotle Srbi s obje strane Drine nastavljaju politiku etničkog čišćenja Bošnjaka.

Pozivamo medije da svoju pažnju usmjere na manji entitet i stanje u kome se nalaze povratnici. Ovim upozoravamo sve nasilnike u RS da prestanu sa nasiljem, vlasti u Banja Luci da zaštite prava Bošnjaka, kako ne bi povratnici i neki drugi bili primorani da stvar uzmu u svoje ruke!

Radna grupa za odnose sa javnošću