Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Jučerašnje okupljanje i postrojavanje pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, kako bi se veličao  lik i djelo četnika Draže Mihailovića, bila je parada fašizma organizovana u režiji prekodrinskih i banjalučkih naredbodavaca.

Na početku 21. stoljeća, pred očima civilizovanog svijeta, prkoseći međunarodnoj zajednici, evropskim metropolama i institucijama,  žrtvama genocida i časnom dijelu srpskoga naroda sakupila se ljudska ološ, neman, četnička bratija da u srcu Evrope pokažu da u manjem bh. entitetu stanuju fašisti, koji bi ponovo klali, silovali i ubijali nejač, starce, žene i djecu. Riječ je o onom istom ljudskom izrodu koji je prije samo dvije decenije svoju „hrabrost “ demonstrirao na civilima, a na ratištu su bili manji od makova zrna.

S obzirom da želimo intezivnije evoluiranje u bh. društvu prema usvajanju pozitivnih ljudskih i civilizacijskih tekovina, mi Bošnjaci smatramo da međunarodna zajednica, a potom domaće institucije treba da snažno raguju na jučerašnje demonstracije čistoga fašizma.

Savez bošnjačkih nevladinih organizacija osuđuje četničku smotru, zastrašivanje, prijetnje i pozive na nasilje i obnavljanje zločina, te traži od nadležnih tijela iz međunarodne i domaće zajednice da spriječe ovakve parade i da zabrane rad udruženjima koja baštine fašističke ideje! Pozivamo Bošnjačke predstavnike u institucijama da se zauzmu za sankcionisanje ovakvih skupova i njihovih protagonista  i da, dok se to pitanje konačno ne riješi, u tome budu veoma glasni. Također, pozivamo sve institucije i organizacije da posjete povratnike Bošnjake u manjem bh. entitetu i da im pokažu da nisu sami i zaboravljeni. Pozivamo Srbe da se ograde od ovakvih i sličnih skupova kako bi nastavili nesmetano da živimo u zajedničkoj domovini Bosni i Hercegovini.

Radna grupa za odnose sa javnošću