Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Ovih dana, bosanskohercegovačka javnost bila je izložena najprizemnijem obliku primitivizma, kada je svoje frustracije javno pred kamerama demonstrirao, član SDP-a, Damir Nikšić, na sjednici Glavnog odbora održanoj u Sarajevu.

Tom prilikom Nikšić je koristio jezik mržnje i pred kamerama se razračunavao sa partijskim kolegama, zbog različitih stavova. Ništa to nije sporno već smo u bh. društvu navikli na različitost, pa i u pogledu stavova i mišljenja. Ipak, dugo vremena nismo vidjeli da je pred kamerama televizija neko na brutalan način psovao i vrijeđao sagovornike i neistomišljenike! Kao što nismo čuli da se u razračunavanja sa drugima psuje i vrijeđa neko ko nije među živima, kao što je Nikšić koristio ime rahmetli Mustafe Busuladžića.

Savez bošnjačkih nevladinih organizacija najoštrije osuđuje govor mržnje i primitivnu retoriku Damira Nikšića o rahmetli Mustafi Busuladžiću. Podsjećamo javnost da ma koliko se Nikšić i njemu slični trudili da stigmatiziraju lik i djelo Busuladžića, da u tome neće uspjeti i da je to unaprijed osuđeno na neuspjeh. Busuladžić je svijetla ličnost koja je borbu za slobodu, antifašizam i univerzalne ljudske ideale platio vlastitim životom. Prije svega, Busuladžić je bio intelektualac koji se borio za svoj narod ali i prava drugih naroda i kao takav je prihvaćen i etabliran među Bošnjacima muslimanima. Kratko je živio ali je uradio jako mnogo za svoj narod i njegovo djelo već živi. Za očekivati je da će u skorijoj budućnosti biti na potpuno objektivan način valorizovan lik i djelo rahmetli Busuladžića, a što treba da urade znanstveni radnici, ali i naučne i kulturne institucije.

Zbog svega navedenog pozivamo SDP BiH da osudi primitivizam Damira Nikšića iskazan na sjednici GO SDP. Također, pozivamo Damira Nikšića da se javno izvine za uvrede izrečene prema rahmetli Mustafi Busuladžiću, prema kome ne gaji pijetet, ali bi barem trebao, kao čovjek da poštuje činjenicu da je Busuladžić ubijen samo zato što se borio za svoj narod koji mu to nikada neće zaboraviti.