Koordinacija BNVO

Koordinacija bošnjački nevladinih organizacija (Koordinacija BNVO) je osnovana 27. aprila 2013. godine u Srebrenici. Okuplja 55 NVO iz cijele BiH.
Srebrenica
koordinacija.bnvo@gmail.com
000 000 000 000

Dana, 17.11.2018. godine sa početkom u 9:00 sati održana je četvrta sjednica Vijeća Saveza bošnjačkih nevladinih udruženja.

Na samom početku sjednice predsjednik Vijeća gosp. Mirsad Spahić upoznao je prisutne članove da je nakon dužeg vremena Savez  dobio potrebna dokumenta od Ministarstva pravde BiH, te da je riješeno pitanje ID-e broja i time su se stekli svi uslovi za nesmetano funkcionisanje Saveza.

Usvojen je Dnevni red na kome je bilo riječi o aktivnostima Saveza u prošlom periodu, kao i o aktivnostima u budućnosti. Među prvim tačkama bilo je usvajanje dokumenata/pravilnika o radu Vijeća i Saveza. Potom bilo je riječi o organizacija i struktura rada Saveza, Vijeća i regija sa osvrtom da funkcionalniji rad kom prilikom su usvojeni određeni zaključci. Radne grupe Vijeća dobila su određena zaduženja na narednu godinu, a što je u skladu sa nacrtom plana aktivnosti za 2019. godinu. Usvojen je finansijski plan aktivnosti. Članovi Vijeća su upoznati da je snimanje dokumentarnog filma o nani Fati Orlović u završnoj fazi i da bi do kraja godine trebao biti završen. Dok kada je riječ o finansiranju filma rečeno je da nedostaje iznos od 2.000 KM što treba obezbijediti.

U okviru tačke razno bilo je nekoliko tema koje su se dotokle i o kojima se raspravljalo. Sjednica je završena u 11:30 sati.

(Komisija za informisanje)

Savez bošnjačkih NVO u Kalesiji obilježio 15. april...

Sinoć je Kalesiji održana tribina u povodu Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tribinu je organizovao Savez bošnjačkih NVO u...

Nana Fata Orlović na svečanosti obilježavanja 10....

U Srebrenici je, u organizaciji Saveza bošnjačkih NVO, održana svečnost u povodu obilježavanja 10. godišnjice rada Saveza i Dana...

Savez bošnjačkih NVO: Kako se oduprijeti sve jačim...

Kako se oduprijeti sve jačim udarima na BiH koji, potaknuti kroz velikodržavne projekte iz susjedstva, sve intenzivnije razjedaju...

Dan državnosti - Održana svečana akademija u povodu...

Danas je u Doboju, u organizaciji Saveza bošnjačkih NVO, održana svečana akademija u povodu 25. novembra - Dana državnosti Bosne i...